Aanmelden

U kunt de praktijk bereiken via de telefoon, mail en het contactformulier op deze site. De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdagmiddag, en vrijdag en de andere dagen via de mail goed te bereiken.

Telefoon nummer: 06-26514953

Mail: cordula.buma@ziggo.nl

Bij het eerste gesprek wordt u verzocht een verwijsbrief van uw huisarts, kinderarts of kinder- en jeugdpsychiater mee te nemen evenals een identificatie bewijs van uw kind (id-kaart/paspoort). Verder is het prettig als u verslagen van eerdere behandeling of onderzoek meeneemt ter inzage.

Als een kind wordt aangemeld waarvan de ouders gescheiden zijn, dan moeten beide ouders een toestemmingsverklaring ondertekenen waarin zij aangeven in te stemmen met het inroepen van hulp voor hun kind. Bij voorkeur worden gesprekken over het kind met beide ouders samen gevoerd.