Pedagogische ondersteuning

Bij pedagogische ondersteuning wordt met u in het eerste gesprek besproken welke problemen u thuis signaleert. Via registratie opdrachten, die u zelf uitvoert, wordt gekeken hoe vaak een probleem voorkomt, op welke wijze dit zich manifesteert en hoe uw automatische reactie is, vaak op basis van uw eigen jeugd of uw huidige omstandigheden. Aan de hand van deze informatie wordt met u besproken wat een mogelijke oorzaak is van de problemen en hoe u de problemen (anders) kunt aanpakken. Bij voorkeur worden de gesprekken gevoerd met beide ouders samen. Vaak zijn enkele gesprekken al voldoende om u op weg te helpen en de problemen te laten verminderen. Pedagogische ondersteuning kan ook gegeven worden in combinatie met individuele sessies met uw kind zodat de problemen van meerdere kanten worden aangepakt. Het is ook mogelijk om de leerkracht van uw kind hierbij in te schakelen zodat er op alle verschillende plekken één lijn wordt getrokken.