Wie is het gezicht achter van Haersma Buma Orthopedagogiek

SAM_1503

Cordula van Haersma Buma werkt sinds 2006 als Orthopedagoog Generalist NVO in haar eigen praktijk. De post academische registratie Orthopedagoog Generalist NVO geeft mij de bevoegdheid om leer- en gedragsproblemen te diagnosticeren en te behandelen. Verder ben ik als Cognitief Gedragstherapeut geregistreerd bij de VGCT®, de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie en de vereniging voor EMDR, de VEN. Ik hebveel affiniteit met kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum.

Naast mijn werk bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek werkte ik van 2001 tot 2016 als Orthopedagoog bij de CEDgroep, centrum educatieve diensten, in Rotterdam. Hier werkte ik eerst als organisatie- en innovatie adviseur binnen het reguliere basis onderwijs in Rotterdam en omstreken. Sinds 2007 werkte ik binnen de CEDgroep bij het Pedologisch Instituut als adviseur leerlingzorg en behandelaar op de PI-scholen de Piloot (SO) en het Passercollege (VSO). Hier heb ik veel ervaring opgedaan met leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Ik gaf ook trainingen aan leerkrachten en schoolteams en hield mij bezig met de ontwikkeling van nieuwe materialen / programma's voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Vanaf oktober 2016 was ik werkzaam op een school voor Praktijkonderwijs in Capelle aan den IJssel, het Nieuwe IJsselcollege. Hier was ik onderdeel van het zorgteam, deed onderzoek bij leerlingen en begeleidde ik leerlingen en docenten. Verder gaf ik aan leerlingen een weerbaarheidstraining die ik in het afgelopen jaar heb opgezet.

Sinds augustus 2018 werk ik 4 dagen per week in mijn eigen praktijk en ben ik daarnaast alleen nog als ambtelijk secretaris betrokken bij 2 samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in de regio Rijnmond.