Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme

Als behandelaar en begeleider heeft Van Haersma Buma Orthopedagogiek veel ervaring met het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders met een stoornis binnen het autistisch spectrum. De begeleiding kan bestaan uit pedagogische ondersteuning voor de ouders of begeleiding van het kind of de jongere bij die zaken in het dagelijkse leven die lastig zijn voor uw zoon of dochter. Denk hierbij aan het leren plannen van huiswerk, meer inzicht krijgen in het eigen gedrag en de impact die dit heeft op anderen, het aanleren van sociale vaardigheden, het meer leren over de autistische stoornis (psycho educatie) enzovoort. Elke hulpvraag zal uitgebreid besproken worden met u en uw zoon / dochter en de mogelijkheden van begeleiding worden met u doorgenomen.

Bij de psycho educatie wordt gebruik gemaakt van verschillende werkboeken en materialen. De methode 'Brain Blocks' wordt hierbij gebruikt en verder 'Mijn plakboek', 'Ik ben speciaal' of andere werkboeken en materialen.