Verwijsindex Haaglanden

De regionale verwijsindex Haaglanden is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0 - 23 jaar) waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om vroegtijdige signalering indien een zorg is geconstateerd. Bijvoorbeeld als een jeugdige spijbelt, er gezinsproblemen zijn of als de ouders/verzorgers van de jeugdige kampen met een (licht) psychiatrische stoornis, verslaving of verstandelijke beperking.

Het doel van de regionale verwijsindex is om vroegtijdig problemen te signaleren bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar zodat tijdige, effectieve en gecoördineerde hulp geboden kan worden. Verder is de bedoeling bij te dragen aan een sluitende aanpak voor de jeugdige door samenwerking te realiseren tussen alle betrokken organisaties in de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en justistiële organisaties.

De H10 gemeenten, die in onze regio de jeugdzorg financieren, stellen als voorwaarde voor contractering, dat een praktijk is aangesloten bij de regionale verwijsindex Haaglanden. Van Haersma Buma Orthopedagogiek heeft zich hier dus ook bij aangesloten. Indien er wordt overwogen om een signaal af te geven, zal dit altijd gecommuniceerd worden met de ouders van de jeugdige en (vanaf 12 jaar) ook met de jeugdige zelf. Uiteraard wordt de wet op de bescherming persoonsgegevens ook bij de verwijsindex Haaglanden volledig nageleefd.

Voor meer informatie, zie de website: 

www.verwijsindexhaaglanden.nl