Tarieven

enVan Haersma Buma Orthopedagogiek heeft een contract afgesloten met de tien gemeenten binnen de regio Haaglanden (H10). Dit betekent dat de meeste behandelingen en meer uitgebreide onderzoeken worden vergoed door de gemeente.

Verwijzingen lopen via wijkteam, huisarts of specialist (kinderarts of kinder- en jeugdpscyhiater).

 

Sommige zaken vallen niet onder het contract met de gemeente en hiervoor zult u als ouder een factuur krijgen die u zelf moet betalen. Dit wordt altijd vooraf met u gecommuniceerd dus u zult nooit voor verrassingen komen te staan. Het gaat dan vooral om het bepalen van het niveau van uw kind (intelligentie onderzoek), zonder dat er ander onderzoek is geïndiceerd.

Het volgen van een faalangsttraining wordt ook niet altijd vergoed door de gemeente. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven (tel. 14070 voor de Haaglanden gemeente) of bij Van Haersma Bum Orthopedagogiek

Voor scholen gelden andere tarieven (omdat zij niet onder de vergoeding van de gemeente vallen), dit in overleg en afhankelijk van de opdracht. U kunt altijd vrijblijvend een offerte laten opmaken. Hierbij valt te denken aan het doen van onderzoek bij een leerling die niet presteert of functioneert zoals verwacht, het oplossen of helpen ondersteunen bij problemen binnen een specifieke klas of een training voor het hele team.

 

AGB code praktijk: 94057368

AGB code hulpverlener: 94008646